THỎA THUẬN DỊCH VỤ SOHAGAME

 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ DỊCH VỤ:

1. Điều khoản Thỏa thuận:

SohaGame mời quý khách tham gia sử dụng các dịch vụ trò chơi trực tuyến  trên web và mobile (gọi tắt là Dịch vụ) trên cơ sở quý khách đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa Thuận Dịch Vụ SohaGame (gọi tắt là TTDV SHG). Để xác nhận đồng ý, quý khách phải nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản sau khi đã đọc và hiểu các điều khoản quy định trong TTDV SHG

Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong TTDV SHG trước khi sử dụng Dịch vụ để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ. Khi đã sử dụng Dịch vụ, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong TTDV SHG

TTDV SHG bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa SohaGame và Người sử dụng. TTDV SHG không thay cho bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Người sử dụng đã được thông báo bởi SohaGame và nó được áp dụng khi sử dụng nội dung hay dịch vụ của bên thứ ba. SohaGame được toàn quyền sửa đổi lại thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi các sửa đổi được thông báo trên website chính thức của SohaGame. Người sử dụng có thể xem lại TTDV SHG bằng cách truy cập vào Dịch vụ, trang web theo định kỳ để biết được những nội dung được sửa đổi. Nếu bất kỳ sự sửa đổi nào không được Người sử dụng chấp nhận, Người sử dụng có thể chấm dứt TTDV SHG.Tiếp tục sử dụng những Dịch vụ sau sửa đổi được thông báo sẽ được xem là đồng ý chấp nhận tất cả những sửa đổi đó.

2. Định nghĩa:

2.1. “Tài khoản VietID”: là tài khoản để truy cập sử dụng dịch vụ chơi game của SohaGame nói riêng và các sản phẩm dịch vụ khác của VCCorp nói chung.

VietID: là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần VCCorp. VietID là đơn vị chính thức cung cấp dịch vụ tài khoản cho hệ thống các website đối tác như Dân trí, Kênh 14, GenK, SohaGame, Soha Phim, Sàn Nhạc... Người dùng có thể đăng ký và sử dụng tài khoản VietID trên tất cả website đối tác của Viet

SohaGame: là đơn vị trực thuộc công ty cổ phần VCCorp. SohaGame là đơn vị cung cấp dịch vụ game online và sử dụng tài khoản VietID để chơi game.

2.2. “Chủ tài khoản”: là người sở hữu tài khoản VietID

2.3. “Dịch vụ trò chơi trực tuyến SohaGame (gọi tắt là dịch vụ)”: là các sản phẩm game online trên web game hoặc mobile game do SohaGame cung cấp.

Dịch vụ bao gồm các sản phẩm game được cung cấp thông tin trên trang chủ Sohagame.vn, người sử dụng có thể chơi game online trên webgame, trên máy tính (PC) và tải game về Smartphone

2.4. “SohaGame”: là đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến

2.5. “SohaID”: là mã số được SohaGame cung cấp cho từng người chơi khi sử dụng Tài khoản VietID chơi game. Mỗi VietID sẽ được cấp 01 mã SohaID duy nhất xuyên suốt quá trình chơi game, Chủ tài khoản có thể đổi VietID nhưng SohaID chơi game của tài khoản là không đổi.

2.6. “Người sử dụng”: là người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến của SohaGame, là người sử hữu VietID, SohaID chơi game của SohaGame.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP VÀ BẢO VỆ TÀI KHOẢN

1. Đăng ký

- Để sử dụng dịch vụ quý khách cần đăng ký VietID bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đăng ký có sẵn trên web Sohagame.vn (mục Đăng ký) hoặc truy cập game (mục đăng ký). Để sử dụng dịch vụ quý khách cần hoàn tất quá trình đăng ký và đồng ý với tất cả các điều khoản theo bản Thỏa thuận.

- Mỗi người sử dụng dịch vụ game có 1 VietID riêng dùng để đăng nhập, sau đó khi chơi game sẽ được cấp SohaID, Khách hàng chơi game phải Tạo nhân vật và lựa chọn máy chủ chơi game để nhận diện mình trong game. Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. Quý khách phải tuân theo quy định đặt tên tài khoản, tên nhân vật, bang hội như sau:

2. Đăng nhập

- Quý khách sẽ dùng tài khoản VietID do mình đã đăng ký và đã được VietID cấp để đăng nhập chơi game. Người sử dụng tài khoản VietID phải đồng ý và tuyên thủ “Điều khoản sử dụng VietID” đã quy định tại http://VietID.net/terms

- Đối với một tài khoản VietID, người sử dụng sẽ có 1 mật khẩu để đăng nhập và đăng nhập được tất cả các dịch vụ sử dụng tài khoản VietID. Ngoài ra, khi sử dụng VietID đăng nhập chơi game SohaGame, quý khách có thể đăng ký mật khẩu OTP Mobile đây là mật khẩu dùng 1 lần, khi đăng ký mật khẩu này mỗi lần đăng nhập người sử dụng phải dùng SDT BV soạn tin xác nhận để lấy OTP đăng nhập vào game.

- Quý khách tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và phải thông báo ngay cho SohaGame nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập. SohaGame không chịu trách nhiệm trước các trường hợp tài khoản bị xâm nhập do tài khoản bị lộ mật khẩu, và không chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp khiếu nại về tài khoản nếu người sử dụng không cung cấp được các thông tin xác minh là chủ tài khoản.

3. Bảo vệ tài khoản

- Thông tin đăng ký tài khoản VietID gồm email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu.

- Sau khi đăng ký tài khoản VietID thành công quý khách cập nhật thông tin cá nhận cho tài khoản của mình bằng cách truy cập http://taikhoan.sohagame.vn/Account/Home để cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản: bao gồm đăng ký số điện thoại bảo vệ (SDT BV), Chứng minh thư nhân dân (CMT ND), mật khẩu dùng 1 lần (OTP Mobile).

- Các thông tin đăng ký bảo vệ tài khoản sẽ là các thông tin dùng để xác thực chủ tài khoản. Khi có phát sinh khiếu nại về tài khoản SohaGame sẽ hỗ trợ người sử dụng nào cung cấp được đầy đủ và chính xác nhất các thông tin đã đăng ký bảo vệ tài khoản.

III. QUYỀN HÀN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Quyền của chủ tài khoản VietID

- Được quyền thay đổi tài khoản đăng nhập và thay đổi mật khẩu của tài khoản, thay đổi các thông tin bảo vệ tài khoản đã đăng ký.

- Được quyền sử dụng tài khoản VietID đăng nhập và sử dụng tất cả các dịch vụ dùng tài khoản VietID nói chung và đăng nhập chơi game trực tuyến của SohaGame nói riêng.

2. Trách nhiệm của chủ tài khoản VietID

- Đăng ký tên tài khoản VietID theo quy định về đăng ký như trên.

- Đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trung thực chính xác, đăng ký đầy đủ thông tin bảo vệ tài khoản để thể hiện sở hữu đối với tài khoản.

- Xuất trình đầy đủ bằng chứng chứng minh là chủ tài khoản khi có yêu cầu từ SohaGame.

- Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình bao gồm email/số điện thoại đăng ký làm VietID, số điện thoại bảo vệ, chứng minh thư nhân dân, thông tin giao dịch nạp vào tài khoản VietID…Và phải thông báo ngay cho SohaGame nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập.

3. Quyền của Sohagame

- SohaGame có quyền tạm khóa hoặc khóa Vĩnh viễn tài khoản VietID nếu phát hiện VietID vi phạm điều khoản thỏa thuận dịch vụ.

- SohaGame có quyền gián đoạn dịch vụ đôi lúc theo kế hoạch thường xuyên hoặc có thể không thông báo trước (do lỗi đột xuất) để bảo trì dịch vụ.

- Quý khách đồng ý dịch vụ có thể bị gián đoạn vì lý do ngoài tầm kiểm soát của SohaGame, và SohaGame có thể không đảm bảo rằng quý khách sẽ có thể sử dụng Dịch vụ của quý khách lúc nào quý khách muốn khi xảy ra lỗi trên. SohaGame sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn Dịch vụ nào, đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện được dịch vụ do các nguyên nhân khách quan xảy ra như: thiên tai, chiến tranh, do nhà cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ điện... gây gián đoạn dịch vụ.

- SohaGame có quyền thay đổi nội dung của TTDV SHG này mà không cần thông báo trước với quý khách. Tuy nhiên, sau khi nội dung được thay đổi, điều chỉnh, SohaGame sẽ có thông báo tới các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thông qua thông báo tại trang chủ của dịch vụ.

4. Trách nhiệm SohaGame

- SohaGame có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà khách hàng cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong bản thỏa thuận hoặc khi được sự cho phép của quý khách. SohaGame sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách. SohaGame có quyền cung cấp thông tin về quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra trong trường hợp quý khách hoặc tài khoản của quý khách vi phạm pháp luật, hoặc giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật. Nếu quý khách yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp kỹ thuật nào, quý khách đồng ý với truy nhập từ xa của chúng tôi và kiểm tra lại máy vi tính quý khách về việc tải phần mềm phục vụ cho mục đích trợ giúp và xử lý lỗi.

- SohaGame có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng tài khoản trong quá trình chơi game.

- SohaGame có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nạo có liên quan tới tài khoản và sử dụng dịch vụ game trực tuyến theo thời gian quy định tiếp nhận xử lý sự cố quy định riêng cho từng loại lỗi.

III. THỎA THUẬN DỊCH VỤ

1. Sự đồng thuận của bạn

Bằng việc sử dụng tài khoản VietID đăng nhập chơi game trực tuyến của SohaGame bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận:

- Các nội dung trong TTDV SHG.

- Nếu bạn không đồng ý với TTDV SHG của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng dịch vụ game trực tuyến.

2. Các đường link và dịch vụ SohaGame

SohaGame không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn ( nếu có ) phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web của bên thứ ba không phải web và dịch vụ game online do SohaGame cung cấp. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng khi bạn rời các dịch vụ, trang web của SohaGame và hãy đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi dịch vụ, trang web mà bạn ghé thăm.

3. Thỏa thuận về xử lý lỗi và sự cố về giao dịch

3.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

- Khi Quý Khách hàng có giao dịch mua scoin hoặc mua tiền tệ trong game, sau mỗi giao dịch được thực hiện chúng tôi đều cộng dịch vụ (Scoin/tiền ingame) ngay vào tài khoản VietID (scoin), vào nhân vật ingame ( tiền ingame) và đều có thông báo về mail/topup thông báo giao dịch thành công. Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản/nhân vật  của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho SohaGame biết khi:

3.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới SohaGame

- Sau khi thực hiện giao dịch thành công, Trong vòng 24h kể từ khi thanh toán thành công mà tài khoản/ nhân vật Game của bạn chưa nhận được dịch vụ thì vui lòng liên hệ với SohaGame bằng các hình thức sau để được hỗ trợ xử lý:

Sau khoảng thời gian trên, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ email hay thắc mắc nào từ phía bạn thì coi như mọi nghĩa vụ của chúng tôi đã được hoàn thành.

Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới SohaGame trong thời hạn là 24 giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố. SohaGame sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu khách hàng thông báo lỗi/sự cố quá thời hạn trên.

3.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng:

- SohaGame sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi SohaGame nhận được thông báo của Quý Khách hàng (hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía SohaGame– Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, SohaGame có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

SohaGame sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Quý Khách hàng phải chịu, trừ các trường hợp sau:

3.4. Chính sách hoàn, hủy:

- Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công nếu quý khách chưa nhận được dịch vụ.

- Chúng tôi KHÔNG chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng trong các trường hợp sau:

- Các khiếu nại liên quan tới vấn đề tài khoản như tranh chấp tài khoản (do mua bán, chuyển nhượng, chơi chung….) hoặc các giao dịch đang có khiếu nại, tranh chấp (giả mạo thẻ, charge back) thì SohaGame có quyền khóa tài khoản cho đến khi khiếu nại được giải quyết xong.

- Các khiếu nại liên quan tới giao dịch nạp vào game (qua thẻ cào/thẻ Ngân hàng), SohaGame chỉ tiếp nhận xử lý các giao dịch trong tháng xảy ra giao dịch và phải gửi khiếu nại của giao dịch đó trước ngày cuối cùng của tháng. Các khiếu nại giao dịch nạp vượt quá thời gian quy định SohaGame sẽ không tiếp nhận xử lý

- SohaGame không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình xử lý khiệu nại về giao dịch.

4. Thỏa thuận về xử lý lỗi và sự cố về tài khoản/lỗi game

 4.1. Phát hiện lỗi về tài khoản

Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản/nhân vật của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho SohaGame biết khi:

4.2 Thông báo lỗi tới SohaGame

- Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản/nhân vật của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho SohaGame qua các kênh:

- Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới SohaGame trong thời hạn là 1h giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố. SohaGame sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu khách hàng thông báo lỗi/sự cố quá thời hạn trên.

4.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng:

- SohaGame sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng 3 ngày (72 giờ) làm việc sau khi SohaGame nhận được thông báo của Quý Khách hàng (hoặc 7 ngày làm việc tùy theo tình trạng lỗi). Nếu lỗi thuộc về phía SohaGame – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, SohaGame có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét tùy vào loại lỗi cụ thể.

 

Tôi đã đọc và hiểu TTDV SHG và đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ các điều khoản.